Styrelsen

IF Pucken r.f:s styrelse - IF Pucken r.y:n hallitus


Ordförande - Puheenjohtaja
Anders Stennabba

Medlemmar - Jäsenet:
Niklas Österholm,
Johan Sandvik,
Sami Lassila,
Patrik Brännbacka,
Kristian Östman

Kassör - Varainhoitaja
Johanna Slussnäs